II Turniej Piłkarski o Puchar Równości Społecznej

W dniu 27 kwietnia 2016 roku w godzinach 9:00 – 13:00 odbędzie się w Olsztynie II Turniej Piłkarski o Puchar Równości Społecznej. Turniej już po raz drugi objęty został honorowym patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie oraz Stowarzyszenia „Nigdy Więcej” z Warszawy. R-GOL.com wystąpi w roli partnera technicznego zawodów.

SW

Projekt przeznaczony jest dla 6-ciu drużyn składających się ze skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych okręgu olsztyńskiego. Celem Turnieju jest promowanie wśród osadzonych postaw tolerancji, równouprawnienia, promowanie wartości pro-równościowych oraz zasad gry fair-play, a także aktywnego spędzania czasu wolnego i zdrowego trybu życia.

Miejscem rozgrywek będzie po raz kolejny kompleks sportowy Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie przy ul. Bydgoskiej 33 – współorganizatora Turnieju.

Krystu

Komentarze